Werken in grensgebieden, wij zijn

Blikopeners

Wij helpen grenswerkers en organisaties om zich meer open te stellen en van elkaar te leren, over organisatiegrenzen heen.

De wereld stopt niet bij jouw organisatie. Dat merk je pas goed als je aan de grens werkt. Want daarachter denken en werken ze vaak anders en dat is best lastig. Toch beter samen optrekken dan alleen vind je, dan bereik je meer. Jij bent een grenswerker.

Grenswerk, weer iets nieuws?

Mensen die werken in de grensgebieden van organisaties zijn er al langer. Verbindingsofficieren, accountmanagers, contactfunctionarissen. Maar er komen er wel steeds meer van. Zowel in de publieke sector als bij het bedrijfsleven schuiven steeds meer werkers op naar de grensgebieden tussen binnen en buiten, voor samenwerking op inhoud. Bestuurders, communicatiemensen, buurtregisseurs, en ga zo maar door.

Waarom is dat? De samenleving verandert ingrijpend door technische innovaties en een groeiende autonomie van mensen. De markt keert om, de gebruiker bepaalt, volgzaamheid is verdwenen en de techniek faciliteert dit. Overheid en bedrijfsleven moeten daarin mee en leren werken over institutionele grenzen heen. Met minder verkokering en silo’s door een open oog voor de opgaven. Om samen te leren en innoveren.

Ben jij er ook zo één?

Professionals in grensgebieden kijken niet scheel, maar scherp. Juist met twee ogen kun je diepte zien. Die meervoudige blik, die diepte en scherpte, zijn misschien voor jou vanzelfsprekend, maar veel anderen kunnen dit niet.

Deze competentie is cruciaal voor jouw werk. Je hebt een strategische positie waar je echt verschil kunt maken. Dat komt ervan als je tussen twee vuren zit. Maar wie benoemt de spagaat?

Opinies
Tessa de Geus
Met grenswerkers naar een nieuw poldermodel?

Grenswerkers dragen bij aan maatschappelijke initiatieven door minder instrumenteel te denken en verbeelding te ontlokken. Het draait dan om verbinding en het aanjagen van een

Wetenschap
Henk den Uijl
Secretaris: van bureaucraat tot grenswerker

De secretaris van de raad van toezicht heeft diverse functies, zowel die van bureaucraat, compliance officer als oliemannetje en ook grenswerker. Aldus onderzoek door de

Jos Morren

Jos Morren is een gedreven mens en praktische communicado. Opereerde jarenlang in het spanningsveld tussen mens en institutie in de Nederlandse veteranenzorg. Van grassroots-bewegingen naar hoogwaardige ketenzorg op waarden. Was tegelijk actief binnen cliëntenbewegingen en binnen de zorgverlening van Defensie. Een creatief en een idealist, ziet de netwerksamenleving ook als een duurzame bestendiging van veiligheid en persoonlijke ontwikkeling. Ondersteunde WhereWeMeet in de ontwikkeling van De Blikopeners en met deze website.

Peter Knoers

Peter Knoers is al zijn hele loopbaan gegrepen door de vraag hoe mensen en organisaties beter kunnen samenwerken. Publieke participatie in ruimtelijke vraagstukken vormde zijn afstudeerproject in de 70-er jaren. Sindsdien volgde een lange lijst: energietransities, ketensamenwerking in de landbouw, netwerken voor financiële dienstverlening, voor passend onderwijs. Kernvraag is steeds: hoe help ik organisaties te focussen op de opgave ipv op het uitdragen van de eigen identiteit?